@article{Bydałek:1978,
  author  = "A. Bydałek and J. Kazimierczak and F. Romankiewicz",
  title   = "Badania nad modyfikowaniem miedzi wapniem",
  journal = "Rudy i Metale Nieżelazne",
  volume  = "R. 23",
  number  = "nr 5",
  pages   = "222--227",
  year    = "1978",
}