@article{Romankiewicz:1982,
  author  = "F. Romankiewicz",
  title   = "Badanie mechanizmu modyfikacji miedzi węglikami",
  journal = "Rudy i Metale Nieżelazne",
  volume  = "R. 27",
  number  = "nr 5",
  pages   = "205--210",
  year    = "1982",
}