@article{Romankiewicz:1980,
  author  = "F. Romankiewicz",
  title   = "Modyfikowanie brązu aluminiowego BA1032 wapniem",
  journal = "Rudy i Metale Nieżelazne",
  volume  = "R. 25",
  number  = "nr 5",
  pages   = "193--196",
  year    = "1980",
}