@article{Romankiewicz:1979,
  author  = "F. Romankiewicz",
  title   = "Badania nad modyfikowaniem brązu aluminiowego BA93",
  journal = "Rudy i Metale Nieżelazne",
  volume  = "R. 24",
  number  = "nr 9",
  pages   = "414--419",
  year    = "1979",
}