@article{Romankiewicz:1979,
  author  = "F. Romankiewicz",
  title   = "Modyfikacja i odtlenianie brązu krzemowego BK331",
  journal = "Rudy i Metale Nieżelazne",
  volume  = "R. 24",
  number  = "nr 2",
  pages   = "48--51",
  year    = "1979",
}