@article{Romankiewicz:1978,
  author  = "F. Romankiewicz",
  title   = "Analiza mechanizmu modyfikacji metali",
  journal = "Rudy i Metale Nieżelazne",
  volume  = "R. 23",
  number  = "nr 12",
  pages   = "644--649",
  year    = "1978",
}