@article{Jocz:1977,
  author  = "Z. Jocz and F. Romankiewicz",
  title   = "Modyfikowanie brązu B476 cyrkonem",
  journal = "Rudy i Metale Nieżelazne",
  volume  = "R. 22",
  number  = "nr 12",
  pages   = "694--698",
  year    = "1977",
}