@article{Bydałek:1977,
  author  = "A. Bydałek and F. Romankiewicz",
  title   = "Wpływ ultradźwięków na krystalizację faz przejściowych w stopach SN-Pb",
  journal = "Rudy i Metale Nieżelazne",
  volume  = "R. 22",
  number  = "nr 1",
  pages   = "4--7",
  year    = "1977",
}