@article{Romankiewicz:1977,
  author  = "F. Romankiewicz",
  title   = "Materiały na aktywne filtry dla stopów metali lekkich",
  journal = "Przegląd Odlewnictwa",
  number  = "nr 1",
  pages   = "5--7",
  year    = "1977",
}