@article{Romankiewicz:1981,
  author  = "F. Romankiewicz",
  title   = "Wpływ wybranych modyfikatorów na korozję kawitacyjną brązów CuA110Fe3Mn2 i CuAl9Fe3",
  journal = "Przegląd Odlewnictwa",
  number  = "nr 4",
  pages   = "126--131",
  year    = "1981",
}