@article{Romankiewicz:1980,
  author  = "F. Romankiewicz",
  title   = "Kompleksowa modyfikacja brązu B 476",
  journal = "Przegląd Odlewnictwa",
  number  = "nr 2",
  pages   = "35--37",
  year    = "1980",
}