@article{Romankiewicz:1979,
  author  = "F. Romankiewicz and J. Mutwil",
  title   = "Wpływ modyfikowania brązów aluminiowych na ich własności mechaniczne i korozję w wodzie morskiej",
  journal = "Przegląd Odlewnictwa",
  number  = "nr 7",
  pages   = "199--201",
  year    = "1979",
}