@article{Romankiewicz:1978,
  author  = "F. Romankiewicz",
  title   = "Kompleksowe odtlenianie i modyfikacja brązu BK 331 dodatkami litu i boru",
  journal = "Przegląd Odlewnictwa",
  number  = "nr 10",
  pages   = "239--242",
  year    = "1978",
}