@article{Romankiewicz:1975,
  author  = "F. Romankiewicz",
  title   = "Metoda badania zawartości zanieczyszczeń niemetalicznych w odlewniczych stopach cynku",
  journal = "Przegląd Odlewnictwa",
  number  = "nr 12",
  pages   = "317--321",
  year    = "1975",
}