@article{Pawłowska:2006,
  author  = "M. Pawłowska and M. Witczak",
  title   = "Obserwatory o nieznanym wejściu w diagnostyce układu dwóch zbiorników",
  journal = "Diagnostyka",
  number  = "nr 3 (39)",
  pages   = "109--116",
  year    = "2006",
}