@article{Nowogońska:2006,
  author  = "B. Nowogońska",
  title   = "Zabytkowe dwory Środkowego Nadodrza - materia i duch do odzyskania",
  journal = "Czasopismo Techniczne : Architektura",
  number  = "z. 9-A (nr spec.)",
  pages   = "324--328",
  year    = "2006",
  note    = "numer specjalny",
}