@article{Wachowiak:2003,
  author  = "A. Wachowiak",
  title   = "Edukacja humanistyczna w rodzinie i społeczeństwie - poprzez nauczanie domowej ekonomii w szkołach",
  journal = "Edukacja Humanistyczna : półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej",
  number  = "1/2",
  pages   = "72--78",
  year    = "2003",
}