@article{Wachowiak:2006,
  author  = "A. Wachowiak",
  title   = "Etyka biznesu wobec problemu zła we współczesnym świecie",
  journal = "Edukacja Humanistyczna : półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej",
  number  = "2",
  pages   = "103--114",
  year    = "2006",
}