@article{Świderska-Włodarczyk:2002,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title   = "Obraz kobiety w świadomości szlachty polskiej na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych",
  journal = "Edukacja Humanistyczna : półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej",
  number  = "1/2",
  pages   = "21--34",
  year    = "2002",
}