@article{Wysokowski:2006,
  author  = "A. Wysokowski and A. Pryga-Szulc",
  title   = "Utrzymanie stalowych drogowych obiektów mostowych i sposoby zwalczania korozji",
  journal = "Polskie Drogi",
  number  = "nr 7-8",
  pages   = "56--65",
  year    = "2006",
}