@article{Grzybowska:2006,
  author  = "M. Grzybowska and A. Bydałek and R. Dylewski",
  title   = "Zagospodarowywanie ocynkowanych blach w procesach topienia żeliwa",
  journal = "Archiwum Odlewnictwa",
  volume  = "R. 6",
  number  = "nr 20",
  pages   = "123--128",
  year    = "2006",
}