@article{Bielefeldt:1995,
  author  = "K. Bielefeldt",
  title   = "Uszczelnianie wysypisk foliami polietylenowymi",
  journal = "Ekoprofit",
  number  = "nr 1",
  pages   = "48--52",
  year    = "1995",
}