@article{H³adkiewicz:2000,
  author  = "W. H³adkiewicz and A. Ilciów",
  title   = "Miejsce i rola marketingu politycznego w kampaniach wyborczych",
  journal = "Management",
  volume  = "Vo. 4",
  number  = "no 2",
  pages   = "259--277",
  year    = "2000",
}