@article{Hładkiewicz:2001,
  author  = "W. Hładkiewicz and A. Ilciów",
  title   = "Rola organizacji pozarządowych w kreowaniu społecznych inicjatyw lokalnych",
  journal = "Management",
  volume  = "Vol. 5",
  number  = "no 2",
  pages   = "47--57",
  year    = "2001",
}