@article{Galicki:1997,
  author  = "M. Galicki and I. Paj±k and G. Paj±k",
  title   = "Planowanie trajektorii optymalnej robota redundantnego z uwzględnieniem ograniczeń na sterowania",
  journal = "Management",
  number  = "nr 2",
  pages   = "168--182",
  year    = "1997",
}