@article{Kwiatkowska-Murzyn:2004,
  author  = "A. Kwiatkowska-Murzyn and M. Galicki",
  title   = "Metody numeryczne w optymalizacji dynamicznej kosztów produkcji",
  journal = "Management",
  volume  = "Vol. 8",
  number  = "no 2",
  pages   = "175--186",
  year    = "2004",
}