@article{Ruszczyńska:1998,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title   = ""W świecie literatury romantycznej" 13-14 kwietnia 1987",
  journal = "Biuletyn Polonistyczny",
  number  = "nr 3/4",
  pages   = "82-87",
  year    = "1998",
}