@article{Olejarz:2006,
  author  = "M. Olejarz",
  title   = "Letnia Szkoła Młodych Andragogów",
  journal = "e-mentor : dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową",
  number  = "nr 1",
  pages   = "45--49",
  year    = "2006",
}