@article{Eckert:1999,
  author  = "W. Eckert and M. Skiba",
  title   = "Ochrona dziedzictwa kultury materialnej na przykładzie średniowiecznego systemu obronnego Żar",
  journal = "Rocznik Lubuski : Przeszłość i teraźniejszość pogranicza lubuskiego",
  number  = "T. 25",
  pages   = "177-191",
  year    = "1999",
}