@article{Eckert:2006,
  author  = "W. Eckert",
  title   = "Fortyfikacje osi Odry. O potrzebie badań, dokumentacji i analizy",
  journal = "Rocznik Lubuski : Dziedzictwo kulturowe Środkowego Nadodrza",
  number  = "T. 32 cz. 1",
  pages   = "62--78",
  year    = "2006",
}