@article{Nowogońska:2006,
  author  = "B. Nowogońska",
  title   = "Renesans włoski w dworach obronnych Środkowego Nadodrza",
  journal = "Rocznik Lubuski : Dziedzictwo kulturowe Środkowego Nadodrza",
  number  = "T. 32 cz. 1",
  pages   = "179--187",
  year    = "2006",
}