@article{Krycki:2004,
  author  = "P. Krycki",
  title   = "Polsko-niemieckie szkolnictwo mieszane",
  journal = "Rocznik Lubuski : Edukacja w społeczeństwie wielokulturowym",
  number  = "T. 30 cz. 1",
  pages   = "193--198",
  year    = "2004",
}