@article{Korbicz:2002,
  author  = "J. Korbicz",
  title   = "Możliwości rozwoju życia naukowego na pograniczu śląsko-łużyckim z wykorzystaniem nowoczesnego systemu informatycznego",
  journal = "Rocznik Lubuski : Rozwój badań naukowych na pograniczu śląsko-łużyckim od XVI do XX wieku",
  number  = " T. 28 cz. 1",
  pages   = "21--31",
  year    = "2002",
}