@article{Mianowska:2002,
  author  = "E. Mianowska",
  title   = "Integracja europejska w opiniach młodzieży gimnazjalnej i jej rodziców",
  journal = "Rocznik Lubuski : Młodzież gimnazjalna miasta średniego wobec nowego ładuj",
  number  = " T. 28 cz. 2",
  pages   = "63--77",
  year    = "2002",
}