@article{Mianowska:1999,
  author  = "E. Mianowska",
  title   = "Polskie badania nad młodzieżą pogranicza zachodniego po 1989",
  journal = "Rocznik Lubuski : Przeszłość i teraźniejszość pogranicza lubuskiego",
  number  = "T. 25",
  pages   = "275--287",
  year    = "1999",
}