@article{Mianowska:1998,
  author  = "E. Mianowska",
  title   = "Komputerowe technologie informacyjne w instytucjach kultury",
  journal = "Rocznik Lubuski : Zielona Góra - instytucje kultury i ich społeczne kręgi",
  number  = "T. 24 cz. 2",
  pages   = "273--284",
  year    = "1998",
}