@article{Gorockiewicz:2006,
  author  = "R. Gorockiewicz",
  title   = "Przyczynek do zjawisk powierzchniowych towarzyszących nawęglaniu próżniowemu stali",
  journal = "Inżynieria Materiałowa",
  number  = "nr 5",
  pages   = "981--984",
  year    = "2006",
}