@article{Machelski:2006,
  author  = "C. Machelski and G. Głuch and M. Pigoń",
  title   = "Analiza parametryczna trzydĽwigarowych przęseł betonowych",
  journal = "Roads and Bridges - Drogi i Mosty",
  number  = "nr 4",
  pages   = "41--55",
  year    = "2006",
}