@article{Machelski:2005,
  author  = "C. Machelski and R. Toczkiewicz",
  title   = "Podatność połączenia stalowego dźwigara z płytą betonową w mostach zespolonych",
  journal = "Roads and Bridges - Drogi i Mosty",
  number  = "nr 3",
  pages   = "37--76",
  year    = "2005",
}