@article{Machelski:2003,
  author  = "C. Machelski and G. Antoniszyn",
  title   = "Siły wewnętrzne w mostowych budowlach gruntowo-powłokowych",
  journal = "Roads and Bridges - Drogi i Mosty",
  number  = "nr 2",
  pages   = "33--58",
  year    = "2003",
}