@article{Korbicz:1988,
  author  = "J. Korbicz and P. Bidyuk and V. Podładczikov",
  title   = "Analiza stabilności dyskretnego filtru Kalmana z wykorzystaniem macierzy tranzycyjnej",
  journal = "Archiwum Automatyki i Telemechaniki",
  volume  = "T. 33",
  number  = "nr 3",
  pages   = "433--445",
  year    = "1988",
}