@article{Adamczyk:2006,
  author  = "M. Adamczyk",
  title   = "Sztuczna sieś neuronowa jakosymulator serwonapÍdu elektrohydraulicznego",
  journal = "Hydraulika i Pneumatyka",
  volume  = "R. 26",
  number  = "nr 4",
  pages   = "22--26",
  year    = "2006",
}