@article{Wysokowski:2007,
  author  = "A. Wysokowski",
  title   = "Ograniczenie wpływu korozji na zmniejszenie nośności mostów stalowych poprzez zastosowanie natryskiwania cieplnego",
  journal = "Inżynieria Powierzchni. Surface Engineering",
  number  = "nr 1",
  pages   = "39--47",
  year    = "2007",
}