@article{Gramacki:2007,
  author  = "A. Gramacki and J. Gramacki",
  title   = "Modelowanie typu Entity-Attribute-Value w bazach danych",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  number  = "nr 5",
  pages   = "54--56",
  year    = "2007",
}