@article{Ogio³da:2007,
  author  = "E. Ogio³da",
  title   = "Obliczenia symulacyjne elastycznych systemów pneumatycznego odwiórowania",
  journal = "Przemys³ Drzewny",
  number  = "nr 1",
  pages   = "33--36",
  year    = "2007",
}