@article{Ogiołda:2006,
  author  = "E. Ogiołda",
  title   = "Definicja i wskaźniki niezawodności elastycznych systemów pneumatycznego odwiórowania",
  journal = "Przemysł Drzewny",
  number  = "nr 11",
  pages   = "31--33",
  year    = "2006",
}