@article{Asani:2007,
  author  = "A. Asani",
  title   = "Empiryczny model obliczeniowy filtracji wody przez wał przeciwpowodziowy",
  journal = "Ekotechnika",
  number  = "nr 1",
  pages   = "8--13",
  year    = "2007",
}