@article{Myszograj:2007,
  author  = "S. Myszograj and E. Panek",
  title   = "Bilansowanie ilości ścieków dopływających do oczyszczalni",
  journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
  number  = "nr 5",
  pages   = "9--12",
  year    = "2007",
}