@article{Sadecka:2007,
  author  = "Z. Sadecka",
  title   = "Związki azotu i fosforu w ściekach kanalizacji miejskiej",
  journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
  number  = "nr 5",
  pages   = "12--16",
  year    = "2007",
}