@article{Guzik:2006,
  author  = "P. Guzik and J. Piskorski and J. Ellert and J. Tarchalski and T. Krauze and A. Wykrętowicz and H. Wysocki",
  title   = "Dekompozycja złożonych wykresów Poincaré zmiennych hemodynamicznych",
  journal = "Polski Przegląd Kardiologiczny",
  volume  = "Vol. 8",
  number  = "no 6",
  pages   = "408--415",
  year    = "2006",
}